MyStanley

Aizmirsi Paroli? Nēesat vēl reģistrējušies? Reģistrēties šeit.

Pamat Noteikumi

Noteikumi un nosacījumi izmantot globālā tīmekļa vietnes, kas atrodas Stanley Black & Decker Inc./U.S.A. (“Stanley Black & Decker”)  vai kādas tās Filiāles ("STANLEY Vietnes") īpašumā, ekspluatācijā vai pārziņā.

LŪDZU RŪPĪGI IZLASIET

Piekļūstot, pārlūkojot un/vai izmantojot lapas jebkurā vietnē, kas atrodas Stanley Black & Decker Inc./U.S.A. (“Stanley Black & Decker”)  vai kādas tās Filiāles ("STANLEY Vietnes") īpašumā, ekspluatācijā vai pārziņā, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas šeit izklāstīti. Ja jūs nepiekrītat, jūs nedrīkstat lietot STANLEY Vietnes. Ja šobrīd esat daļa no atsevišķas, rakstiskas vienošanās ar Stanley Black & Decker vai jebkuru tās filiāli, kas iekļauj nosacījumus, kuri ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un Izmantošanas Nosacījumiem, šīs vienošanās termini attieksies uz jautājumiem, kas ietilpst Līguma darbības jomā.

ELEKTRONISKIE SAKARI

Kad jūs apmeklējiet STANLEY Vietnes vai nosūtiet mums e-pastu, jūs sazinieties ar mums elektroniski. Jūs piekrītat saņemt paziņojumus no mums elektroniski. Mēs sazināsimies ar jums pa e-pastu vai izvietojot paziņojumu STANLEY Vietnēs. Jūs piekrītat, ka visas vienošanās, paziņojumi, atklātā informācija un citas ziņas, ko mēs sniedzam jums elektroniski, apmierinātu jebkādas juridiskas prasības, ka šādi paziņojumi ir rakstiski.

AUTORTIESĪBAS

Viss STANLEY Vietnēs iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafika, logo, pogu zīmes, attēli, audio klipi, digitālās lejupielādes, datu apkopojumi un programmatūras ir Stanley Black & Decker, tās Filiāles vai satura piegādātāju īpašums un ir aizsargāti ar ASV un starptautisko autortiesību likumiem. Visu STANLEY Vietņu satura apkopojums ir Stanley Black & Decker (vai tās Filiāles, kas identificēta autortiesībās uz vietni) ekskluzīvs īpašums un to aizsargā ASV un starptautiskie autortiesību likumi.

LIETOŠANA

Apskatot STANLEY Vietni, jūsu datora brīvpiekļuves atmiņā un/vai datora cietajā diskā un/vai proxy serverī tiek izveidota STANLEY materiālu kopija. Jums tiek atļauts skatīt šo vietni un veikt izdrukas jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, attēlot, izrādīt, pavairot, publicēt, licencēt, radīt atvasinātus darbus, nodot vai pārdot jebkādu informāciju, materiālus, programmatūras, izdrukas vai pakalpojumus no STANLEY Vietnes. Materiālus, kas publicēti STANLEY Vietnēs, nedrīkst kopēt, izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, ievietot vai pārraidīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Stanley Black & Decker vai tās attiecīgās Filiāles piekrišanas.

PREČU ZĪMES

Logotipi, preču zīmes un servisa zīmes ("Preču Zīmes'), kas lietotas un redzamas STANLEY Vietnēs, ir reģistrētas un nereģistrētas Stanley Black & Decker, tās Filiāļu u.c. Preču Zīmes. Nekas no jebkuras STANLEY Vietnes nebūtu jāsaprot kā netieša līdzdalības vai tiesību piešķiršana izmantot jebkuras licences vai jebkuru Preču Zīmi, kas attēlota vietnē, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no Preču Zīmes īpašnieka. STANLEY iezāģētais taisnstūra dizains, BOSTITCH, MAC un ZAG ir tikai dažas no reģistrētajām un nereģistrētajām Preču Zīmēm, kas pieder Stanley Black & Decker un/vai tās Filiālēm ("STANLEY Preču Zīmes"). STANLEY Preču Zīmes nedrīkst izmantot saistībā ar jelkādu produktu vai pakalpojumu, kas nav ražots zem vai saskaņā ar Stanley Black & Decker vai tās attiecīgā Filiāles licenci.

SAITES

STANLEY Vietnēs var būt saites uz citām vietnēm, kas satur informāciju, kas izveidota, publicēta, uzturēta vai kā citādi ievietota no organizācijām, kas ir neatkarīgas no Stanley Black & Decker un tās Filiālēm. STANLEY piedāvā šīs saites tikai jūsu ērtībai un neatbild par šo ārējo vietņu atbilstību, sertifikāciju, uzturēšanu un kontroli, kā arī negarantē šādu vietņu informācijas precizitāti, pilnīgumu, efektivitāti, savlaicīgumu vai korektūru. STANLEY patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma izdzēst šīs saites no savas vietnes.
 

Citas puses var sniegt saites uz STANLEY Vietnēm. STANLEY neprasa trešajām pusēm iegūt STANLEY piekrišanu pirms publicēt saites uz STANLEY Vietnēm. Tomēr šādas saites nedrīkst ietvert rāmjus vai citus līdzekļus, kas sagroza, nepareizi raksturo vai nepatiesi atspoguļo STANLEY Vietnēs publicēto materiālu avotu vai īpašumtiesības un ceļ neslavu vai kā citādi kaitē STANLEY. STANLEY neuzņemas nekādu atbildību par to vietņu saturu, kurās ir saites uz STANLEY Vietnēm, un nesniedz nekādas garantijas vai pārstāvniecību attiecībā uz šādām vietnēm. Nekādi materiāli nedrīkst tikt publicēti STANLEY Vietnēs bez iepriekšējas rakstiskas STANLEY atļaujas.

PRODUKTI UN CENAS

Visiem produktiem, kas tiek pārdoti no STANLEY Vietnēm, tiek piemēroti konkrētajā brīdī spēkā esošie atbildīgās pārdošanas nodaļas vai Filiāles Noteikumi un Pārdošanas Nosacījumi. Saites uz šiem Noteikumiem un Nosacījumiem atrodamas attiecīgo STANLEY Vietņu mājas lapās. STANLEY jebkurā laikā var mainīt Noteikumus un Pārdošanas Nosacījumus, produktu cenas, konfigurāciju un pieejamības informāciju.

ATRUNA

STANLEY VIETNES MATERIĀLĀ VAR BŪT TEHNISKAS NEPRECIZITĀTES VAI DRUKAS KĻŪDAS. STANLEY VAR JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VEIKT IZMAIŅAS VAI UZLABOJUMUS. MATERIĀLI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IR SNIEGTI "KĀ IR" UN BEZ GARANTIJĀ, VAI NOSACĪJUMIEM PAR JEBKĀDA VEIDA TIEŠU VAI NETIEŠU KAITĒJUMU. STANLEY ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, GARANTIJĀM PAR KOMERCIĀLO KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU ĪPAŠIEM MĒRĶIEM, NOSAUKUMU. STANLEY NEGARANTĒ STANLEY VIETŅU PIEEJAMĪBU VAI TO, KA STANLEY VIETŅU LIETOŠANA BŪS NEPĀRTRAUKTA VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI, VAI KA  STANLEY VIETNES VAI SERVERIS/-I, KAS DARA TO PIEEJAMU, IR BRĪVI NO VĪRUSIEM UN CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM. STANLEY NESNIEDZ GARANTIJAS UN NEIZSKATA NEKĀDUS IEBILDUMUS ATTIECĪBĀ UZ STANLEY WEB VIETŅU UN/VAI TAJĀS PUBLICĒTO MATERIĀLU IZMANTOŠANAS REZULTĀTU SAISTĪBĀ AR TO  PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, SAVLAICĪGUMU, UZTICAMĪBU, PIEMĒROTĪBU VAI KO CITU. JŪS (UN NEVIS STANLEY) UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS JEBKĀDAI NEPIECIEŠAMAI APKOPEI, REMONTAM VAI LABOJUMIEM. AUGSTĀKMINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS, JO DAŽAS JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ IEROBEŽOJUMUS GARANTIJAS UN/VAI NETIEŠU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAI. NEKAS ŠAJĀ NODAĻĀ NEIETEKMĒ JŪSU AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Apmeklējot šo STANLEY Vietni, jūs piekrītat, ka Latvijas Republikas likumdošanai, neņemot vērā kolīziju tiesību principus, kas diktētu atlasi pēc citas jurisdikcijas likumiem, attieksies uz šiem Noteikumiem un Izmantošanas Nosacījumiem, kā arī uz jebkura veida strīdu, kas varētu rasties starp jums un STANLEY.

STRĪDI

Saskaņā ar obligātajām nacionālo vai starptautisko tiesību normām, jebkuru strīdu starp jums un STANLEY attiecībā uz STANLEY Vietni vai tās materiāliem, iesniedz Latvijas Republikas Rīgas civillietu tiesas jurisdikcijai.

IZMAIŅAS NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS

STANLEY var pārskatīt Noteikumus un Nosacījumus jebkurā laikā, modificējot vai atjauninot šo paziņojumu. Ja esat lietojis STANLEY Vietni šādu modifikāciju vai atjauninājumu laikā vai pēc to spēkā stāšanās, jūs apstiprinat savu piekrišanu šiem Noteikumiem un Nosacījumiem kā modificētiem un/vai atjaunotiem.

ATRUNA
Ja jebkuru no šiem noteikumiem un nosacījumiem atdzīst par nederīgu, spēkā neesošu vai kādu iemeslu dēļ neizpildāmu, šo noteikumu uzskata par nodalāmu un tas neietekmē pārējo noteikumus un nosacījumu.spēkā esamību un realizēšanu.